# # # #

Jako každý rok pořádá náš klub nábor nových členů. Přijďte se nezávazně podívat na náš trénink a posuďte sami naši kvalitu. Všechny věkové kategorie jsou srdečně zvány! Podívejte se na odkaz níže...

Nábor karate - chci začít cvičit #
Tradiční karate

Co je tradiční karate


Tradiční karate
je staré bojové umění beze zbraně, které sloužilo jako účinná sebeobrana v Japonsku v dobách, kdy boj o svůj život byl každodenní realitou a nošení zbraní bylo zakázáno. Při správném studiu principu karate jsou jeho studenti schopni využít maximálně možnosti svého těla a vytvořit tak silnou a účinnou techniku, kterou při správném načasování a umístění zneškodní soupeře.

Technika tradičního karate je založena na používání těla jako celku (synchronizace dechu, kontrakce a uvolnění svalů, dynamiky těla), raději než spoléhání se na sílu svalů rukou a nohou. V aplikaci je důležitá strategie a načasování, zkombinovány se silnou myšlenkou a odhodláním bojovat – bojovým duchem. Při tréninku se učíte spíše využívat volného místa v soupeřově akci, než odporovat jeho síle. Cvičenec rozvíjí sebedůvěru, stabilní emoce a jasné rozhodování tak, že tělo bude reagovat přirozeně na jakýkoliv podnět – útok.

Tradiční karate nechce ukázat, kdo je lepší a kdo horší, ale to, že cvičit mohou opravdu všichni. Cvičit neznamená pěstovat agresivitu ani vlastní ego, bojové umění je umění zdvořilosti, zdvořilosti k sobě samému, ke svým možnostem, k těm i k tomu, co nás obklopuje. Tradiční karate je metoda dávající nám možnost ovlivnit celý svůj život, vnímat své pokroky skrze každodennost, není to forma, kterou si na sebe můžete obléknout a později ji odložit v šatně vaší tělocvičny.

Tradiční karate je velmi vysokou naukou boje jako cesty vnitřního sebepoznávání. Jejím úkolem je přinést cvičencům klid, životní radost a sebedůvěru v jejich běžném životě, a to na všech rovinách. Vynikat v tělocvičně a přitom v běžném životě bezradně propadat depresím, stresům, nesnášenlivosti a nepozornosti znamená míjet pravý smysl učení.

Cvičit může každý, kdo má čas a chuť. Každý si volí, jak často bude chodit a kolik úsilí a srdce vloží do cvičení. Ať už je to tvůj hluboký zájem, sebeobrana a nebo jen potřeba fyzického pohybu a relaxace po náročné práci, co tě přivedlo ke cvičení, vše má svoji hodnotu.

Využijeme-li nástrojů, které tradiční karate nabízí, velikost útočníka se stává do určité míry relativní. Karate se proto může věnovat každý, bez ohledu na pohlaví, věk a fyzické schopnosti. Tradiční karate vyžaduje tvrdý a dlouhý trénink. Neexistují krátké a snadné cesty.

„Vítězství samo o sobě není hlavním cílem tradičního karate. Tradiční karate je umění sebeobrany využívající lidského těla v té jeho nejúčinnější formě. Používají se zejména kryty, údery pěstí, seky a kopy v kombinaci s dalšími příbuznými pohyby. Cvičení tradičního karate se člověku dostává prostředků pro rozvoj psychických a mentálních vlastností.“

Hidetaka Nishiyama 10. dan - legenda tradičního karate více informací

 

 

 

Etiketa a slovník

Etiketa v dojo

Při vstupu do dojo a také když jej opouštím, se ukláním ve dveřích otočený směrem vždy čelem do tělocvičny. Při úkloně vyslovuji „Oss“.

Trenéra, který je držitelem černého pásku oslovuji „Sensei“ (sensej).

Když přijdu pozdě na trénink, sednu si vedle dveří do seiza a čekám, až mě sensei (trenér) vyzve povelem „Kirzui“ (kiricuj), ukloním se v seiza, zvednu se a zařadím se mezi ostatní.

Když tvořím dvojici, najdu si svého partnera a navzájem se sobě ukloníme současně s vyslovením „Oss“. Až skončím cvičení, zruším dvojici stejným způsobem, tedy vzájemnou úklonou s vyslovením „Oss“.

Při úkloně neustále sleduji očima svého soupeře, nedívám se do země. Platí, že cvičenec s vyšším technickým stupněm (páskem) si může vybrat cvičence s nižším technickým stupněm.

Pokud mě Sensei (trenér) opraví a rozumím tomu, co mi opravil, vyslovím „Oss“. Stejné je to i v případě, kdy se Sensei ptá hromadně cvičenců, zda rozuměli výkladu, odpovídají cvičenci hromadně vyslovením „Oss“.

Nástup na začátku a na konci tréninku

Nástup při zahájení a ukončení tréninku probíhá na povel tj. povelem Senseie: „Seiza!“. Při nástupu se řadíme od nejvyšších technických stupňů (pásků) po nejnižší technické stupně s kimonama, a následně cvičenci bez kimon.

Cvičenci se po jednom posadí vzpřímeně v Seiza, aniž by se dotýkali země rukama. Muži v Seiza sedí tak, že mezera mezi koleny je na šířku dvou pěstí. Ženy mají kolena zcela u sebe.

Na povel „Mokuso!“ zavřou oči a uvolní se, včetně uvolnění myšlenek. Na povel „Mokuso Yame!“ otevřou oči. Na povel „Shomen ni Rei!“ se všichni ukloní směrem ke Kamize, kde je obraz již nežijících mistrů karate. Následně se na povel „Sensei ni Rei!“ uklání cvičenci Senseiovi (trenérovi). Na povel „Kirzui!“ (kiricuj) se všichni najednou zvednou.

Význam slova „Oss“

Nejdůležitějším prvkem etikety v karate je pozdrav, který se provádí v Seiza (sed na patách), nebo v Musubi-Dachi – stoj s patami u sebe a špičkami od sebe.Pozdrav ve všech bojových uměních, tedy i v karate, hraje důležitou úlohu. Pozdravem vzdáváme úctu lidem kolem nás. V Japonsku se s pozdravem setkáváme na každém kroku. Při úkloně ve stoje řekne Karate Ka slovo Oss. Toto slovo je mnohovýznamové. Oss je nejfrekventovanějším výrazem. Když vcházíte nebo opouštíte Dojo zdravíte úklonou a slovem Oss, taktéž zdravíte svého partnera pro cvičení a tímto způsobem také dáváte najevo, že chápete učitelovo vysvětlení daného problému. Před započetím cvičení každé techniky Kihon demonstrujete připravenost cvičit hlasitým Oss.

Dále zdravíme Senseie či instruktora pokud potřebujeme s ním hovořit a to před oslovením i po ukončení rozhovoru.

Oss se tedy užívá v mnoha situacích, ale co vlastně samotné slovo Oss znamená?

Duchovní odkaz „Oss“: Oss je zkrácená forma slov – Oshi ve významu „snaha“ a Shinobu ve významu „vytrvat“. Jinak též trpělivost, odhodlanost a houževnatost. Při každém vyslovení Oss máme na paměti tyto tři zásady.

Karate trénink je náročný. Trénujete a stále se snažíte zlepšovat, vydat ze sebe maximum, dokud Vám to Vaše tělo dovolí. I potom, kdy Vaše tělo nemůže, Vás Vaše mysl tlačí vpřed. Tehdy nastupuje váš bojový duch, který vás drží ještě v boji. Musíte být silní a vydržet. To je Oss.

Karate se nenaučíte přes noc. Základní techniky se procvičují tisíckrát až do okamžiku, kdy se techniky provádí instinktivně, nevědomým myšlením. Samozřejmě, že je poněkud frustrující provádět neustále jeden a ten samý blok nebo úder. Zvláště není-li na první pohled znát nějaký pokrok. K překonání této frustrace vezmete na pomoc trpělivost a houževnatost. To je Oss. Naprostá oddanost a víra potřebná k „překonání skály“ která symbolizuje Karate je Oss. Jedno japonské přísloví praví „Ishi no ue ni sannen.“ V překladu znamená „Tři roky na skále“.

Karate je uměním nabízející mnoho věcí v celém časovém úseku jeho praxe. Nakonec si každý uvědomí že existuje něco, co překračuje všechny techniky, kopy, údery, kata. To „něco“ je duch bojovníka v srdci a duši každého kdo cvičí vážně Karate. Učí ho odhodlaně čelit problémům každodenního života. Budo-ka tak není vydán na pospas všemožným nepřízním na cestě života. Síla charakteru se zpevňuje a rozvíjí ve tvrdém tréninku.

Slovo Oss pochází ze slov Oshi shinobu, volně přeloženo „vytrvej jakkoliv jsi pod tlakem“. Vyjadřuje ochotu snášet nebo trpět nepřízeň a vydržet jakýkoliv tlak na svou osobu. Ten kdo je schopen demonstrovat spirit Oss v každém slově, myšlence, a činu může být považován za moudrého a odvážného.

Celý trénink v Dojo by se měl nést v duchu Oss. Celý váš život se může nést v duchu Oss.

 

Slovník pojmů

Počítání
Ichi…………………………………………………………..1 – (vyslov: Ič)
Ni …………………………………………………………..2 – (vyslov: Ny)
San………………………………………………………….3 – (vyslov: San)
Shi…………………………………………………………..4 – (vyslov: Ši)
Go ………………………………………………………….5 – (vyslov: Go)
Roku………………………………………………………..6 – (vyslov: Rok)
Shichi……………………………………………………….7 – (vyslov: Šič )
Hachi ……………………………………………………..8 – (vyslov: Hač)
Kyu ………………………………………………………..9 – (vyslov: Kjú)
Ju…………………………………………………………..10 – (vyslov: Džú)

Základní povely
Hajime! (Jime!)…………………………………………Začněte
Mawatte! ………………………………………………..Obrat
Mokuso!……………………………………………………Meditace
Mokuso Yame!…………………………………………Konec meditace
Rei! ………………………………………………………….Pozdrav, úklon
Seiza! ……………………………………………………..Sednout si do sedu na paty
Sensei ni Rei!……………………………………………Pozdravit Senseie
Shomen ni Rei!…………………………………………Pozdrav k obrazům mistrů
Yame! …………………………………………………….Stop
Yoi! …………………………………………………………Pozor
Kamaete! ……………………………………………….Zaujmout nějaké držení těla

Pásma útoku
Gedan …………………………………………………….Spodní pásmo (až k pasu)
Chudan…………………………………………………….Střední pásmo (od pasu až ke krku)
Jodan……………………………………………………….Horní pásmo (hlava)

Strany a směry
Hidari ……………………………………………………..Vlevo
Migi ……………………………………………………….Vpravo
Mae………………………………………………………..Vpřed
Ushiro …………………………………………………….Vzad
Mawashi ………………………………………………..Kruhový
Keage……………………………………………………..U technik nohou, švihový kop
Kekomi …………………………………………………..U technik nohou, trčený kop
Soto………………………………………………………..Venkovní
Tate………………………………………………………..Přímo dolů
Uchi ……………………………………………………….Vnitřní
Yoko ………………………………………………………Do strany

Postoje
Heiko-Dachi ……………………………………………Paralelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku-Dachi…………………………………………Stoj s chodidly u sebe namířenými vpřed. Zavřené postavení nohou. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla.
Kamae ……………………………………………………Bojový postoj
Kiba-Dachi………………………………………………..Postoj s rozkročenýma nohama – postoj pro pohyb do strany, také tzv. jezdecký postoj.
Kokutsu-Dachi ………………………………………..Obranný postoj
Ma-ai …………………………………………………….Vzdálenost
Musubi-Dachi…………………………………………..Pohotovostní postoj s patami u sebe a špičkami chodidel 45 stupně do strany.
Zenkutsu-Dachi……………………………………….Postoj uzpůsoben pro pohyb a údery dopředu. Šířka postoje je na šířku boků.

Techniky
Age-Uke………………………………………………….Kryt horního pásma, chrání zepředu a shora hlavu
Gedan-Barai…………………………………………..Kryt spodního pásma vnější stranou předloktí vedený shora dolů
Soto-Uke………………………………………………..Kryt středního pásma vnitřní stranou předloktí
Shuto-Uke……………………………………………….Kryt malíkovou hranou otevřené ruky
Uchi-(Ude)-Uke……………………………………….Kryt středního pásma vnější stranou předloktí
Yoko-Geri Keage ………………………………….Švihový kop malíkovou hranou chodidla vedený kyvadlem do strany
Yoko-Geri Kekomi………………………………….Kop trčením vedený kyvadlem do strany
Kizami-Geri ……………………………………………Kop z přední nohy
Mae-Geri………………………………………………..Švihový kop vedený vpřed, úderová plocha Koshi
Mawashi-Geri ……………………………………….Obloukovitý švihový kop, úderová plocha Koshi
Ren-Geri…………………………………………………Dva na sebe navazující kopy s došlapem (nebo i bez) mezi technikami
Ushiro-Geri …………………………………………….Kop směrem za sebe

Tréninkové formy
Kata………………………………………………………….Jde o stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata je složena z technik, které cvičenec umí aplikovat v reálném boji.
Kihon……………………………………………………..Trénink základních technik v pohybu
Kumite……………………………………………………Nácvik zápasu

Další pojmy

Budo ………………………………………………………Bojová umění
Bunkai ……………………………………………………Reálná demonstrace aplikace KATA
Dan ………………………………………………………..Mistrovský stupeň
Dojo ……………………………………………………….Místnost na cvičení bojových umění, v překladu „začátek cesty“
Do ………………………………………………………….Cesta.
Hara, Tanden…………………………………………Centrum energie, které je umístěno cca dva palce pod pupkem
Hiki-Te …………………………………………………..Stažená zadní ruka
Karate…………………………………………………….Cesta „prázdné“ ruky
Karate-Gi ………………………………………………Kimono na karate (oblek na karate)
Karate-Ka ………………………………………………Lidé, provozující Karate
Ki ……………………………………………………………Vnitřní energie
Kiai………………………………………………………….Nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem v přesném překladu „energie ven“
Kime …………………………………………………………Kime stažení všech svalů ve finále techniky potřebné pro zpevnění těla a předání energie soupeři
Kogeki ……………………………………………………Útok
Kyu …………………………………………………………Žákovský stupeň
Obi…………………………………………………………….Pásek ke kimonu, má různé barvy, barevné jsou žákovské stupně, černé mistrovské
Todome…………………………………………………….Je cílem tréninku tradičního karate a představuje správně vykonanou techniku, která kompletně zničí útočnou sílu soupeře
Uke………………………………………………………….Obrana, obránce